جت پرینتر ماژولار

جت پرینتر های ماژولار شباهت بسیار زیادی به جت پرینتر های دستی دارند با چند تفاوت:
تفاوت اول این است که جت پرینتر های ماژولار،پرتابل نیستند و این بدین معناست که این گونه از جت پرینتر ها قابل حمل نمیباشند.
تفاوت دوم این جت پرینتر ها این است که دارای حافظه ی خارجی (مموری) هستند و این ویژگی متفاوت بعدی آنها نسبت به جت پرینترهای پرتابل است.
و تفاوت سوم آنها این است که جت پرینتر های ماژولار دارای ال سی دی میباشد ولی جت پرینتر های دستی دارای ال سی دی نیستند.